AKUMULATORSKA KISELINA

Težina : 1 L
Proizvođač : Beohemik doo

Opis proizvoda

Akumulatorska kiselina je tečnost za olovne akumulatore.

Uputstvo za upotrebu

Prilikom upotrebe potrebno je zaštiti kožu i oči. Rok trajanja: 36 mes.