Autoprogram

Akumulatorska kiselina je tečnost za olovne akumulatore.

Težina: 1 L
Proizvođač: Beohemik doo

ANTIFRIZ 100 % je koncentrovana tečnost koja se koristi u sistemu za hlađenje kod automobila. Izrađen je od monoetilenglikola i odgovarajućih aditiva.

Težina: 1 L
Proizvođač: Beohemik doo

Rashladna tečnost za automobile izrađena na bazi monoetilenglikola, ne mrzne do temperature -28 °C. Ne izaziva koroziju i ne stvara kamenac.

Težina: 1L, 3 L, 10 L
Proizvođač: Beohemik doo

Sredstvo za čišćenje i pranje motora i motornog prostora vozila, odmašćivanje i čišćenje mašina, mašinskih delova i opreme, čišćenje i pranje cisterni, podova radionica, garaža i dr.

Težina: 750 ml
Proizvođač: Beohemik

PLASTOBIT 90 je specijalna antikorozivna i antizvučna masa koja se koristi za zaštitu od korozije donjeg dela školjke i blatobrana u automobilskoj industriji. Suv film je elastičan, otporan na toplotu, hladnoću i hemijske agense, benzin i mineralna ulja. Lako se boji svim vrstama auto lakova i autoreparaturama.

Težina: 1 kg, 5 kg
Proizvođač: Beohemik doo

AUTOKOBIT je antikorozivna masa za zaštitu automobila i metalnih konstrukcija, cisterni, cevi itd. Izrađena je na bazi bitumena i organskih smola. Prvenstveno se koristi u automobilskoj industriji za zaštitu donjeg dela karoserije i blatobrana.

Težina: 1 kg, 5 kg
Proizvođač: Beohemik doo

PLASTOBIT 400 je antikorozivna i antizvučna masa izrađena od kvalitetnih sintetičkih smola, rastvarača i odgovarajućih aditiva. Koristi se u automobilskoj industriji za zaštitu metalnih površina od korozije. Suv film je elastičan, otporan na udare, toplotu i hladnoću, hemijske agense, benzin i mineralna ulja.

Težina: 1 kg, 5 kg
Proizvođač: Beohemik doo

PLASTOBIT 600 je antikorozivna i antizvučna masa izrađena od kvalitetnih sintetičkih smola, rastvarača i odgovarajućih aditiva. Koristi se u automobilskoj industriji za zaštitu metalnih površina od korozije. Suv film je elastičan, otporan na udare, toplotu i hladnoću, hemijske agense, benzin i mineralna ulja. Proizvodi se u 2 boje: Beli i crni.

Težina: 1 kg
Proizvođač: Beohemik doo

POLIESTER SET se koristi za sitne popravke u domaćinstvu (zaštita betonskog krova, terase, bazena, ostave) ili na oštećenoj karoseriji kola, kao i polesterskog čamca, na raznim poliester valovitim i ravnim pločama, betonskim i limenim delovima. POLIESTER SET se sastoji od poliester smole, komponente U i komponente K.

Težina: Garnitura
Proizvođač: -

BLIST je tečno sredstvo za pranje vetrobranskog stakla izrađeno na bazi alkohola sa tačkom mržnjenja od -20 °C.

Težina: 1 L, 2 L, 5 L
Proizvođač: Beohemik doo