POLIESTER SET

Težina : Garnitura
Proizvođač : -

Opis proizvoda

POLIESTER SET se koristi za sitne popravke u domaćinstvu (zaštita betonskog krova, terase, bazena, ostave) ili na oštećenoj karoseriji kola, kao i polesterskog čamca, na raznim poliester valovitim i ravnim pločama, betonskim i limenim delovima. POLIESTER SET se sastoji od poliester smole, komponente U i komponente K.

Uputstvo za upotrebu

Za uspešnu popravku treba dobro pripremiti podlogu. Betonska podloga mora biti čista, suva i kompaktna (bez grudvica, maltera, betona), limena podloga na karoseriji odmašćena, izbrušena sa odstranjenim ostacima starog laka ili korozije. Poliesterska podloga takođe treba biti odmašćena i izbrušena. Za rad je potrebna farbarska četka, metalni valjak i zaštitne rukavice. Na očišćenu i izbrušenu površinu naneti četkom smolu u kojoj je umešan učvršćivač i ubrzivač u datom odnosu. Voditi računa da se komponente U i K ne mešaju zajedno jer je smeša eksplozivna. Potom staviti isečenu staklenu vunu, prvo jedan sloj. Preko staklene vune preliti smolu i četkom dobro i ravnomerno natopiti, pa metalnim valjkom isterati mehuriće vazduha. Isti postupak ponoviti više puta.Najpogodnija temperatura za izvođenje popravki je 20 °C. Sušenje: 7 do 12 h. Rok trajanja: 10 mes.